speciální pedagog

Díky moderním pomůckám alternativní komunikace naučím hendikepovaného ovládat počítač bez použití rukou.“